menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Meer info

Nieuws

© Mohamed Sheik Nor /CRS

‘Hongersnood 12-12’ sluit af: tijd voor een laatste gift!
12/12/2017

Onze oproep ten voordele van de slachtoffers van de voedselcrisissen in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen, wordt op 31 december aanstaande afgesloten. ‘Hongersnood 12-12’, gelanceerd in maart van dit jaar, kon rekenen op brede steun. In totaal werd € 12,5 miljoen ingezameld. Er blijven maar enkele dagen meer over om nog een gift te doen.

Op 14 maart lanceerden wij een nationale oproep ten voordele van de 20 miljoen mensen die bedreigd waren met zware ondervoeding in Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen en in een 5-tal andere landen. Met deze oproep sloten wij ons aan bij de mobilisatie van de internationale gemeenschap, die sedert 1945 zulke ernstige humanitaire crisis niet meer had gekend.

Beste resultaat sedert 2010

Deze oproep sluit binnenkort af op een positief bilan. Dankzij uw steun hebben we € 12,5 miljoen ingezameld, waarvan € 10 miljoen op het gemeenschappelijk rekeningnummer. Dit is het beste resultaat sedert 2010.
De actie van de Ancienne Belgique leverde met € 42.690 het hoogste resultaat op, overigens afkomstig van vele honderden bijdragen.

Uw vrijgevigheid… stelde onze lidorganisaties in staat om een groot aantal mensen ter hulp komen, vooral vrouwen en kinderen. Wij leverden voedselhulp, nood- en bijvoeding en gezondheidszorg, naast toegang tot drinkwater, onderwijs en bescherming van kwetsbare groepen.

De noden blijven hoog

Ook na het afsluiten van deze gemeenschappelijke oproep op 31 december 2017, gaan de organisaties door met de hulpacties ter plaatse en blijven wij de situatie van nabij opvolgen. Uitbreiding van de hongersnood werd vermeden, maar de noden blijven hoog en cholera-epidemies, stortregens en vooral geweld maken humanitaire tussenkomsten vaak bijzonder lastig.

Doe nog snel een gift

Wie de acties van Consortium 12-12 verder wil steunen, kan een gift doen:

Hier vindt u een overzicht van de acties die de hulporganisaties konden realiseren met giften van de campagne.

Half maart 2018 volgt een uitvoerig en gedetailleerd narratief en financieel verslag van deze campagne.