menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Haïti Lavi

haiti-aardbeving-haitilavi-1212

Haïti, 6 maand: verwezenlijkingen en uitdagingen
08/07/2010

De solidariteit van het Belgische publiek gaf de ngo’s verenigd in het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, de mogelijkheid om ook plannen te maken voor na de noodhulpfase. Op het terrein blijft de toestand van de bevolking broos en riskeert de noodsituatie nog lange tijd aan te houden en relatief veel budget op te slorpen. Na het regenseizoen vormt nu het orkaanseizoen een extra bedreiging voor de overlevenden van de aardbeving. De aardverschuivingen die dit met zich mee brengt hypothekeren de volgende oogst en maken de voortzetting van de voedselhulp absoluut noodzakelijk.

Gemiddeld 31% van de fondsen die via de actie “Haïti lavi 12-12” werden ingezameld, zijn al besteed aan de noodhulpacties. De komende maanden zullen deze onverminderd verder gezet worden. Ondertussen werken de ngo’s en hun partners verder aan de heropbouw van het land op basis van de nationale plannen die samen met de Haitiaanse overheid werden opgesteld.

Hieronder een stand van zaken van de acties van de leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, verenigd in “Haiti Lavi 12-12”.

Caritas International
Caritas International heeft in samenwerking met Caritas Duitsland hulpgoederen voor een totale waarde van 100.000 EUR overgevlogen naar Haïti. Caritas Duitsland voorziet de constructie van 2.500 semi-permanente huisjes waarvan Caritas International de constructie van de daken voor eigen rekening neemt (100.000 EUR voor Caritas International België op een totaal budget van 361.898 EUR). Dit laatste project loopt vertraging op omdat er een groot tekort is aan ruimte voor de bouw van deze huizen en er nog altijd geen terrein werd toegewezen.

Caritas International België stuurde voor drie maanden (februari – half mei) een deskundige ter plaatse om de lokale Caritas te ondersteunen bij het luik ‘water en sanitatie’ (WASH) en voor capaciteitsopbouw van onze lokale partner.

Dokters van de Wereld
Vanaf midden januari tot midden maart, heeft DvdW-België in samenwerking met het internationale netwerk, de noodinterventie ondersteund. Noodhulp, voeding en logistieke ondersteuning zijn de initiale sectoren van interventie geweest. Sinds midden maart heeft DvdW-België al zijn energie gestoken in de zorg en diensten voor zwangere vrouwen. Slechts 6% van de allerarmste vrouwen bevalt in een gezondheidscentrum, dit tegenover 78% van de iets meer vermogende vrouwen. DvdW-België heeft het lokale personeel begeleidt in de wederopbouw van de kraamkliniek in Petit Goâve en ondersteunt op continue basis de opleiding van het gezondheidspersoneel (medisch en paramedisch) van de kraamklinieken in Miragoane en Grand Goâve.

Daarnaast ondersteunt DvdW-België 5 lokale theatergezelschappen, welke bij de tentenkampen van Port-au-Prince theatervoorstellingen organiseren. Objectief van deze voorstellingen is het om door middel van expressie de traumatische ervaringen te verwerken, en eveneens op een eenvoudige verbale manier informatie te geven over gezondheidsthema’s en de te respecteren hygiënemaatregelen in de kampen.

Handicap International
Handicap International was al aanwezig in Haïti op het moment van de ramp. Meteen na de eerste schok kwamen de ploegen in actie om de bevolking te hulp te schieten. De kinesitherapeuten werkten de afgelopen maanden in twaalf ziekenhuizen in en rond Port-au-Prince en zijn momenteel nog actief in zes ervan. De Belgische ploeg van Handicap International werkt in het ziekenhuis van Sarthe. En er is werk genoeg. Sommige patiënten hebben na de ramp niet meteen hulp gekregen en hebben last van complicaties. Anderen hebben een amputatie ondergaan in moeilijke omstandigheden. Zij moeten opnieuw worden geopereerd zodat ze later, eens de stomp is ‘genezen’, een prothese kunnen dragen. De patiënten kregen eerst voorlopige prothesen en vanaf juli kunnen die worden vervangen door definitieve prothesen.
De vrachtwagens van Handicap International vertrekken van Port-au-Prince, de Cap-Haïtien, de Gonaïves en Jacmel om wekelijks 375 ton materiaal aan te voeren, ook in de minder bereikbare gebieden van het land. Onze logistiekers verdelen pakketten met tenten en materiaal om tijdelijk te kunnen overleven. Onze organisatie is ook verantwoordelijk voor de opruiming van bepaalde zones.

Oxfam Solidariteit
1,5 miljoen mensen leven in tijdelijke kampen. Al vóór de aardbeving had 45% van de bevolking geen toegang tot drinkwater; 86% woonde in een krottenwijk; 83% beschikte niet over goede toiletten en minder dan de helft van de 2,8 miljoen inwoners van Port-au-Prince (45%) had elektriciteit.
Momenteel helpt Oxfam meer dan 420.000 mensen:

  • Oxfam zorgt voor zuiver water en sanitair voor meer dan 310.000 ontheemden in Port-au-Prince, Carrefour, Croix des Bouquets en Corailles, Bainet, Gressier, Petit Goave, Grand Goave, Delmas en Cité Soleil.
  • We bouwden 2.200 latrines; met de sanitaire vorming bereiken we meer dan 160.000 personen. Oxfam ondersteunde het ruimen van afvoerkanalen als voorbereiding op zware orkanen.
  • Meer dan 98.000 personen kregen materieel voor een tijdelijk onderdak.
  • Hygiënekits met zeep, shampoo, tandpasta en –borstel, maandverband enz. werden verdeeld aan bijna 120.000 personen.
  • Oxfam lanceerde projecten rond werk zodat 134.000 kampbewoners voor hun inkomen kunnen zorgen: latrines bouwen, afval verwijderen, materiaal voor onderdak klaarmaken.

UNICEF België
De toegang tot zuiver water en sanitaire voorzieningen blijft problematisch. UNICEF levert dagelijks 6.558m³ water op meer dan 340 locaties. Dankzij dringende herstelwerken aan de systemen voor waterbevoorrading hebben vandaag 1,2 miljoen mensen in Port-au-Prince toegang tot 10 liter water per dag. Er werden ondertussen al meer dan 11.000 latrines gebouwd. Daarnaast werden ook 102.000 hygiënekits verdeeld om ziektes te voorkomen. Dit laatste is niet onbelangrijk. Gezien de omvang van de ramp, is het opvallend dat er geen infectieziekten zijn losgebarsten.

Naar schatting 500.000 kinderen moeten extra beschermd worden tegen misbruik en geweld. Sinds 12 januari werden 2.047 niet-vergezelde kinderen geïdentificeerd. 337 kinderen werden ondertussen met hun familie herenigd.

UNICEF en zijn partners willen er voor zorgen dat er meer kinderen naar school kunnen gaan dan het geval was voor de aardbeving. 4.992 scholen (of 23%) in de getroffen regio werden geraakt, 1500 leerkrachten overleefden de aardbeving niet. De uitdaging is dus enorm. Ongeveer 2.300 leerkrachten en 3.000 opvoeders kregen een vorming. Tegen het einde van het jaar wil men dit aantal doen stijgen tot 30.000. Er werden 1.279 tenten opgesteld om les te geven aan 155.000 leerlingen.