menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Nieuws

Drie maanden na lancering van Hongersnood 12-12
18/06/2017

Overzicht van de programma’s mogelijk gemaakt dankzij uw giften

Het resultaat van onze oproep dekt maar een deel van het totaal budget van de humanitaire programma’s voor deze crisis in alle betrokken landen (de aanwezigheid van de ledenorganisaties van Consortium 12-12 kan u hieronder de kaart per land raadplegen).

Bijgaand overzicht beperkt zich tot de programma’s van onze ledenorganisaties die gefinancierd worden met fondsen van Hongersnood 12-12, alsmede tot de 4 landen die het meest getroffen zijn (Jemen, Somalië, Zuid-Soedan, Nigeria).

De humanitaire organisaties leggen zich te bereiken objectieven op voor een of meer indicatoren die pertinent zijn voor hun actiedomein (de categorie van verleende hulp). Dit overzicht geeft enkele voorbeelden, 3 maanden na lancering van onze oproep. Ingeval de hulp verleeend wordt via een internationale federatie waartoe onze Belgisch lid bijdraagt, betekenen de aantallen in de tabel een fractie van het globaal objectief.

In onze volgende tussentijdse rapporten zullen indicatoren en objectieven vollediger en precieser zijn en betrekking hebben op alle landen die door deze crisis getroffen worden.