menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

COVID 12-12

© Croix-Rouge rwandaise

COVID 12-12: hoe besteden we uw gift?
12/08/2020

Brussel, 12 augustus 2020 – Op 24 april lanceerde het Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare Zuidelijke landen geraakt door de COVID-19 pandemie. Drie maanden later zetten de zeven lidorganisaties1 van het Consortium 12-12 hun acties ter plaatse voort om de pandemie te stoppen en de moeilijkheden van de bevolking, die voor de pandemie al kwetsbaar waren, te verlichten. Dankzij jullie giften zijn concrete acties mogelijk gemaakt. We delen met u enkele voorbeelden.

Toegang tot water en hygiëne: In Niger heeft Dokters van de Wereld de productie van 188 liter hydroalcoholische oplossing ondersteund. Deze ontsmettingsoplossingen worden ter beschikking gesteld van 9 gezondheidsstructuren en in de woongebieden van migranten op doorreis. In de bezette Palestijnse gebieden heeft Oxfam-Solidariteit 750 hygiënekits voor het gezondheidspersoneel van 8 niet-gouvernementele centra verdeeld, evenals verspreiding van sensibiliseringsmateriaal betreffende goede hygiënepraktijken onder 400 gezinnen.

Psychosociale ondersteuning: Unicef heeft steun verstrekt aan meer dan 3.000 mensen in de DR Congo alsook informatie via een telefonische hotline. De meeste oproepen zijn afkomstig van personen die algemene informatie over COVID-19 vragen.

Voedselhulp: Caritas International is een project gestart om twee maanden lang voedsel te verstrekken aan 16 opvangcentra voor straatkinderen in Kinshasa, DR Congo. In Rwanda heeft de actie van het Belgische Rode Kruis het mogelijk gemaakt dat 6.389 gezinnen in het hele land een voedselpakket (bonen, rijst, bloem, suiker en olie) kregen.

Ondersteuning van het onderwijs: In Rwanda voorziet Plan International radio’s op zone-energie aan de meest kwetsbare gezinnen met kinderen van schoolgaande leeftijd, om deze kinderen te helpen hun opleiding voort te zetten via radiolessen op nationaal niveau.

Bescherming van de meest kwetsbaren: In Burkina Faso, waar scholen zijn gesloten, Handicap International verzekerde de sociale en academische ondersteuning van studenten met een beperking en ervoor zorgde dat het pedagogische materiaal voor afstandsonderwijs ook werd aangeboden in gebarentaal en braille.

 

U vindt meer informatie in ons rapport, zoals een overzicht van de acties van de leden uitgevoerd drie maanden na de lancering van de COVID 12-12-oproep.

We danken al onze donoren – particulieren, overheden (gemeenten, provincies, enz.) en de privésector – voor hun steun en solidariteit in een moeilijke wereldwijde context.

 

Elke gift telt

COVID-19 blijft zich verspreiden en de ontwikkelingslanden raken. Met uw steun aan COVID 12-12 kunnen we essentiële diensten en hulpmiddelen leveren op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen.  Doe een gift online of via overschrijving op BE19 0000 0000 1212 t.e.m. 31 december 2020.

Voor elke gift die in 2020 wordt gedaan, geldt een uitzonderlijke belastingvermindering van 60%. Voor de COVID 12-12 oproep geldt dit voor alle giften die tussen 24 april 2020 en 31 december 2020 zijn gestort.

 

Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam Solidariteit, Plan International België en UNICEF België