menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Indonesië 12-12

Consortium 12-12 zamelt meer dan €3.000.000 in voor humanitaire hulp in Indonesië
12/11/2018

Één maand na de ramp in Sulawesi heeft het Consortium 12-12 haar doel bereikt: 3 miljoen euro inzamelen om de slachtoffers te helpen. De lidorganisaties zijn actief in alle getroffen gebieden en in de verschillende domeinen van humanitaire hulp.

De tol van de aardbeving en de tsunami die Sulawesi op 28 september trof, is zwaar. Meer dan 2.000 doden. Meer dan 1.000 mensen vermist. Meer dan 200.000 ontheemden. Meer dan 68.000 huizen en 1.500 scholen beschadigd. Consortium 12-12 heeft de fondsenwervingscampagne INDONESIE 12-12 opgezet om slachtoffers te helpen. De teller staat vandaag op € 3.160.000.

De lidorganisaties van het Consortium 12-12 ondernemen hun acties in nauwe samenwerking met hun lokale partners: NGO’s, verenigingen en lokale overheden. Ze zijn werkzaam in alle gebieden die getroffen zijn door de ramp.

 

Ze zijn ook werkzaam in alle verschillende interventiegebieden van humanitaire hulp. Enkele voorbeelden van concrete acties:

  • Voeding: Caritas heeft voedselpakketten aan 6.000 families verdeeld.
  • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH): Oxfam heeft watertanks en latrines geinstalleerd en hygiënekits aan meer dan 7.000 begunstigden verdeeld.
  • Onderdak en hulpgoederen: Het Rode Kruis heeft meer dan 2.200 schuilplaatsen gebouwd en meer dan 6.000 dekzeilen, tenten en matrassen verdeeld.
  • Gezondheid: Handicap International geeft aan meer dan 900 mensen een opleiding in verzorging en revalidatie en deelde hulpmateriaal voor de mobiliteit uit aan 900 begunstigden.
  • Bescherming: Plan International biedt kinderen een veilige leefplaats en recreatieve activiteiten aan in 8 kampen voor ontheemden.
  • Onderwijs: UNICEF richt 450 “schooltenten” op en ze deelt 300 kits “school in a box” uit om kinderen weer onderwijs te laten volgen.