menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

STOP HONGER OOST AFRIKA

hongersnood-afrika-1212

Bilan na één jaar voedselcrisis in de Hoorn van Afrika
30/08/2012

Somalië, Ethiopië, het noorden van Kenia en Djibouti in het oosten van Afrika werden vanaf het voorjaar van 2011 getroffen door een uitgebreide en zeer complexe voedselcrisis. De aanhoudende droogte, stijgende voedselprijzen en gewapende conflicten dwongen de mensen om in zeer barre omstandigheden te overleven. In meerdere regio’s van Zuidelijk Somalië werd de hongersnood afgekondigd en minstens 13,3 miljoen mensen hadden dringende humanitaire hulp nodig.
Om financiële middelen in te zamelen voor de hulpoperaties sloegen de leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties (Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België) de handen weer in elkaar en kwamen naar buiten met de actie “Stop Honger in Oost-Afrika”. Dankzij de solidariteit van het Belgische publiek en de steun van de media bracht deze actie iets meer dan 11 miljoen euro op.

Ondertussen zijn we één jaar later. De buitengewone internationale steun hielp talloze levens redden en de hongersnood afnemen. Toch is de crisis verre van voorbij. Acht miljoen mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia hebben nog altijd nood aan humanitaire hulp. Ondervoeding blijft een ernstig probleem en Somalië blijft het zwaarst getroffen land. Een derde van de bevolking heeft behoefte aan noodhulp en in sommige regio’s van het land lijdt één op de vijf kinderen aan een levensbedreigende acute ondervoeding. Conflicten, instabiliteit, weinig regen en een beperkte toegang voor hulporganisaties vormen bovendien nog steeds een grote bedreiging. In het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, in Dadaab, ligt het aantal vluchtelingen nauwelijks lager dan vorig jaar.
Om deze crisis te boven te komen en zich in de toekomst beter te kunnen wapenen tegen nieuwe crisissen, is een blijvende ondersteuning van de bevolking dus essentieel.

Een overzicht van één jaar hulpverlening door elk van de vijf humanitaire organisaties van het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties:

Caritas International
In Ethiopië zorgde Caritas International voor medische opvolging en extra voedsel voor 900 ondervoede kinderen onder de 5 jaar en 450 zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. In de regio’s waar de noden het hoogst zijn, steunde Caritas programma’s voor voedsel en medische opvolging, water en sanitatie, cash for work en zaaigoed. Ook in Kenia en Somalië werd hulp geboden. Aandacht ging vooral naar voedselverdeling, water en waterbeheer. Nieuw vee en verbeterd zaaigoed zorgen voor een betere voedselproductie.

Dokters van d Wereld
In Kenia heeft Dokters van de Wereld het hospitaal van Dabaab heropgebouwd. De capaciteiten werden tevens uitgebreid en de geneesmiddelenvoorraad werd heraangelegd. Samen met de medische teams werden keizersneden uitgevoerd, bevallingen begeleid en medische consultaties uitgevoerd. En dankzij een intensieve investering in lokaal personeel wordt voor continuïteit gezorgd. Ook het hospitaal van Filtu in Ethiopië werd versterkt. In Somalië werden 5 gezondheidscentra gesteund om zo de kinder- en moedersterfte op lange termijn te verminderen. Er werden meer dan 17.000 consultaties uitgevoerd en meer dan 2.000 kinderen werden gevaccineerd. In maart werd bovendien een voedselprogramma opgestart.

Handicap International
Het noodhulpteam van Handicap International richtte zich in de kampen van Dabaab in eerste instantie op kwetsbare vluchtelingen, zoals personen met een handicap, zwangere vrouwen en chronisch zieken. Ondanks de onveilige werkomstandigheden werden de meest kwetsbare personen systematisch opgespoord en geholpen. Zo konden meer dan 2.000 mensen rekenen op nieuwe hulpmiddelen om te lopen en werden 1.000 revalidatiesessies en meer dan 300 psychologische gesprekken georganiseeerd. Bovendien opende Handicap International steunpunten voor personen met een handicap. Vluchtelingen kunnen er terecht voor informatie, basiszorg en kinesitherapie.

Oxfam Solidariteit
Bij de noodhulp van Oxfam lag het accent op drie vlakken: bevoorrading in water, jonge kinderen voorzien van therapeutische voeding, en een betere toegang tot voedsel door steun op het gebied van cash, landbouwproductie en veeteelt. Zo werden in Somalië 980.000 mensen ondersteund door ondermeer de bouw en het herstel van waterputten en werden bijna 500.000 mensen in hun levensonderhoud hersteld. In Ethiopië en Kenia werden in en rond de kampen van Dollo Abo en Dabaab grootschalige Wash-campagnes gehouden. De bevolking werd hiermee voorzien van zuiver water en latrines en epidemieën werden afgeremd.

UNICEF België
In Somalië heeft UNICEF het voorbije jaar minstens 455.000 kinderen gered van ondervoeding. Tevens kregen door de bouw van waterputten of bevoorrading door vrachtwagens bijna 3 miljoen mensen toegang tot zuiver water. Ook werd bijstand verleend aan kindsoldaten en slachtoffers van geweld. In het vluchtelingenkamp Dollo Ado in Ethiopië krijgen 21.000 kinderen onderwijs. Bovendien werd er een aanzienlijk daling van de ondervoeding bij kinderen gehaald. In Kenia werden ten voordele van bijna 300.000 mensen vaccinatiecampagnes, ontwormingsacties en initiatieven voor de verdeling van vitamine A opgezet.