menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Nieuws

nepal-aardbeving-1212
NEPAL/SANKHU/30/04/2015.Indramaya Shrestha (63) searches for belongings in the remains of the collapsed building in which she lived with her brother-in-law and his family when an earthquake measuring 7.8 on the Richter Scale struck Nepal, killing her brother-in-law and leaving the family homeless.

Aardbeving Nepal, één maand later: veel bereikt, meer nodig
24/05/2015

Een maand na de aardbeving in Nepal mag het bilan van de hulpverlening, mede dankzij jouw giften aan het Consortium 12-12, “eervol” genoemd worden. De zes humanitaire organisaties van het Belgische Consortium 12-12 waren al actief vanaf het eerste uur na de aardbeving en lanceerden een waaier aan hulpprogramma’s. Ondanks logistieke uitdagingen en de tweede zware aardbeving werden ook de afgelegen zones bereikt, maar een maand was niet genoeg om overal voldoende hulp te bieden, laat staan om aan wederopbouw te beginnen. Bovendien kan het regenseizoen tot een nieuwe humanitaire ramp leiden. Op woensdag 27 mei moet de Thunderclap “1 dag voor Nepal” de ernst van deze humanitaire crisis nogmaals onder de aandacht brengen op social media.

Caritas International
Een maand na de aardbeving heeft Caritas tot dusver hulp geboden aan 104.975 Nepalezen in 10 van de zwaarst getroffen districten. In een eerste fase, vlak na de ramp ligt de focus van Caritas op voedselpakketten, schuilkits (tentzeil, matrassen en dekens), hygiënekits en kits voor waterzuivering.
Caritas wil zich vanaf nu vooral richten op de meest kwetsbare personen in afgelegen gebieden: een grote uitdaging aangezien 83% van de bevolking op het platteland woont. Zware naschokken en moessonregens bemoeilijken het werk. Het gevaar voor grondverschuivingen en ziektes door vervuild water is immers reëel.
Tegen eind juni wil Caritas 175.000 slachtoffers geholpen hebben met basisbenodigdheden. Het zal vanaf oktober de heropbouwplannen van de bevolking en zijn lokale partners steunen. Prioritair zijn hierbij de bouw van voorlopige woningen, het heropstarten van inkomstengenererende activiteiten en gemeenschapsopbouw.

Dokters van de Wereld
Vrij snel na de aardbeving was Dokters van de Wereld met een team van ongeveer 50 medewerkers aan de slag in Sindhupalchok, Ramechhap en Katmandu. Onze ploeg bestond uit artsen, verpleegkundigen, psychologen en logistiek medewerkers. Na de tweede aardbeving is Dokters van de Wereld er in geslaagd een eerste medisch centrum met mobiel hospitaal op te zetten bij het moeilijk bereikbare plaatsje Golche.
Daar kregen ongeveer 4.000 mensen basiszorgen toegediend, goed voor 70 consultaties per dag. Een tweede mobiel hospitaal werd opgericht in het dorp Sunkhani. Momenteel bevoorraadt Dokters van de Wereld ook twee lokale ziekenhuizen en mobiele hospitalen met water en bouwt er latrines.
Daarnaast bouwt de internationale medische ngo een honderdtal familiale latrines en verspreidt ze 4.000 hygiënekits. Een team voert ook verkenningsvluchten uit per helikopter naar zes geïsoleerde dorpen. Ze brengt er de eerste noodhulp en zet er ook een eerste mobiel hospitaal op.

Handicap International
Kinesitherapeuten verzorgen gewonden in de ziekenhuizen van Kathmandu en in Nuwakot en volgen de patiënten op die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nog revalidatiezorg of andere basishulp nodig hebben.
Mobiele teams ontfermen zich in meerder districten over de meest kwetsbare personen en er is een hotline geopend, zodat wie hulp nodig heeft Handicap International gemakkelijk kan bereiken. Ze kunnen er ook terecht voor psychosociale hulp.
Handicap International verdeelt 1.500 noodhulpkits (met o.a. kwaliteitstenten) en focust zich momenteel op Rassuwa, een district dat heel moeilijk bereikbaar zal zijn zodra de moesson begint.
Daarnaast beheert het team (85 Nepalezen en 17 expats) een van de twee voorraadcentra in Kathmandu, dit in samenwerking met het VN-Wereldvoedselprogramma. Ze hebben ook een opslagruimte op poten gezet in Bidur en in Dhunche en zullen in de komende weken mobiele opslagtenten gebruiken om hulp tot bij de gemeenschappen te krijgen.

Oxfam-Solidariteit
Oxfam levert drinkbaar water, sanitaire voorzieningen, voedsel en onderdak voor de mensen die getroffen zijn door de aardbeving. Met onder meer 6.800 tenten, 8.500 hygiënekits, 2.400 voedselpaketten en 400 nood-toiletten werden tot nog toe al meer dan 150.000 mensen bereikt.
We werken waar mogelijk met lokale materialen. Daarnaast hebben we 50 ton hulpgoederen geleverd via luchttransport. We zoeken en vinden ook alternatieve oplossingen om snel en efficiënt de zwaar getroffen, afgelegen gebieden te bereiken.
Dat doen we onder meer door vrachtwagens in te zetten vanuit India en door samen te werken met lokale sherpa’s om onze hulpverleners te gidsen. Intussen zetten we ook de eerste stappen in de heropbouw: met zaden en veevoeder helpen we Nepalese boeren om zo snel mogelijk opnieuw hun leven in eigen handen te nemen.

Plan België
Lokale medewerkers van Plan startten meteen na de aardbeving met noodhulp. Een maand later blijft die hulp levensnoodzakelijk. De voorbije weken werden 121.000 slachtoffers geholpen, onder wie 50.575 kinderen.
Plan zet noodscholen op voor 20.000 kinderen en richtte intussen 6 opvangcentra in, waar dagelijks 1.200 kinderen een veilig onderkomen vinden en psychologische steun krijgen.
Daarnaast verdeelde de organisatie al 26.150 tenten, dekens en matrassen, 11.835 voedselpakketten, 42.650 waterzuiveringstabletten en meer dan 6.000 kits met water, zeep en info over hygiëne.
Plan komt tegemoet aan de noden in de zwaarst getroffen gebieden zoals Sindhupalchowk, Dolakha en Kavrepalanchok. Daarnaast biedt Plan ook noodhulp in de Kathmanduvallei, Sindhuli, Myagadi, Parbat, Baglung en Makwanpur. Naargelang de noden worden continu extra goederen verdeeld en nieuwe acties opgezet.

UNICEF België
In de getroffen regio’s leidt UNICEF de humanitaire operaties voor water, sanitair, voeding, bescherming en onderwijs. Tijdens de eerste maand van de interventie heeft UNICEF onder andere de toegang tot drinkwater hersteld voor 305.109 mensen.
Meer dan 45.000 slachtoffers hebben opnieuw toegang tot sanitaire voorzieningen. Daarnaast kunnen ruim 10.000 kinderen terecht in 65 kindvriendelijke ruimtes. Bijna 9.000 kinderen en meer dan 2.000 ouders hebben psychosociale steun gekregen.
Bovendien coördineert UNICEF de identificatie en opvang van alleenstaande kinderen. Daarnaast heeft UNICEF een moratorium verkregen op internationale adopties om het risico op uitbuiting te beperken. Al meer dan 3.000 kinderen (< 5 jaar) werden gevaccineerd tegen mazelen en rodehond.