menu

DOE EEN GIFT

BE19 0000 0000 1212

Hongersnood 12-12

Steun de mensen die door hongersnood bedreigd worden in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië.

Doe een gift Onderneem actie

Nieuws

Op het terrein om zoveel mogelijk levens te redden
22/05/2017

De leden van Consortium 12-12 zijn aanwezig in de getroffen landen en doen al het mogelijke om er de bevolking te helpen: verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en nutritionele voorzieningen, verbetering van hygiëne, bescherming van de zwakste kinderen, versterking van de landbouw, ect. Maar om een humanitaire crisis van deze schaal het hoofd te bieden, zijn er meer middelen nodig.

Deze pagina zal frequent worden aangepast en aangevuld met de nieuwste berichtgeving uit de getroffen landen.

Caritas International

Drie maanden na nationale oproep: overzicht van onze strijd tegen hongersnood

Op 14 maart lanceerde Caritas International samen met haar partners van het Consortium 12-12 een oproep ten voordele van de slachtoffers van de hongersnood in Oost-Afrika.

Dankzij uw steun heeft het Caritasnetwerk zijn hulp kunnen opdrijven in Zuid-Soedan, in Somalië en in Nigeria en de buurlanden.

Klik hier voor een overzicht van onze humanitaire interventies voor de hongerlijdende bevolking.

 

 

Dokters van de Wereld

Sinds 2011 heeft Dokters van de Wereld reeds een centrum voor seksuele en reproductieve gezondheid in Bosaso, Somalië. Er was al een mobiel team aanwezig om ondervoede mensen en mensen met bijvoorbeeld cholera te behandelen. De medewerkers focussen zich op primaire zorgverlening, en de gezondheid van moeders en kinderen. Dokters van de Wereld levert geneesmiddelen, medische apparatuur en technische ondersteuning. Sinds de noodoproep heeft Dokters van de Wereld haar capaciteit in Bosaso, een havenstad in de deelstaat Puntland, verdubbeld. Daar leven momenteel zo’n 60.000 ontheemde mensen in 38 kampen. Met ons mobiel team trekken we naar 5 van die kampen. Behalve de 60.000 mensen in de vluchtelingenkampen, leven 3000 ontheemde burgers op het platteland. Daar zijn amper gezondheidsvoorzieningen, maar de vrouwen, kinderen en mannen in die gebieden kunnen nergens heen. Daarom transporteren we de ernstig ondervoede mensen gratis naar de gezondheidscentra met een ambulance die we konden inzetten dankzij de giften via 12-12.

De ploegen van Dokters van de Wereld zijn sinds 2016 actief in de staat Borno in Maiduguri te Nigeria, in het noordoosten van het land. Twee mobiele ziekenhuizen en een vaste kliniek verlenen er primaire zorg aan de intern ontheemde bevolking in 3 kampen en bieden er behandelingen aan tegen ondervoeding voor kinderen en (toekomstige) moeders. Op 2 weken voerden beide mobiele teams 1976 consultaties uit in de 3 kampen. We brachten 17 mensen vanuit de kampen naar het ziekenhuis met ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen en ernstige brandwonden. Er wordt mogelijks een extra mobiel team naar een vierde kamp gestuurd. Sinds de noodoproep werd 10 ton aan geneesmiddelen en materiaal opgestuurd om aan de belangrijkste noden te voldoen. Dokters van de Wereld heeft een Outreach Therapeutic Program opgestart voor de detectie en behandeling van ernstige ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar (zonder complicaties). Op 2 weken tijd werden 582 kinderen tussen 6 en 59 maand in onze mobiele klinieken gescreend. 56 van hen werden na de screening gediagnosticeerd als ondervoed en een behandeling werd opgestart. De medische behoeften zijn zeer groot in Nigeria door de instorting van het gezondheidssysteem: 30% van de medische voorzieningen zijn vernietigd of beschadigd in het conflict. Momenteel wordt eventuele ondersteuning van twee extra zorgcentra (materiaal, medicatie, ondervoeding, rehabilitatie) geëvalueerd.

Dokters van de Wereld is sinds 2015 actief in de deelstaten Sanaa (Jehanah en Haima), in het westen van Jemen. Er werden 4 gezondheidscentra en 2 plattelandsziekenhuizen gerenoveerd die nu worden gesteund door ons. Hierbij hebben ze speciale aandacht voor de voedselvoorziening en voor kinderen. Tot en met januari voerden we 23.580 consultaties uit bij 21.800 patiënten. Dokters van de Wereld zal 3 extra gezondheidscentra in Sanaa ondersteunen (renoveren, materiaal, medicatie, technische ondersteuning, ondervoeding behandelen) en zal het aantal voedselprogramma’s in deze centra verhogen (opsporing en behandeling van ondervoeding, informatie en advies rond gezondheid, opleiding van vrijwilligers, etc.). We hebben ook een urgentieploeg en noodvoorraad op poten gezet om hulp te verlenen op de ergst getroffen plaatsen.

© Dokters van de Wereld

-> Voor meer informatie

Handicap International

Handicap International onderneemt actie voor de meest kwetsbaren (zoals personen met een handicap, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen…) in Zuid-Soedan, Somalië en Jemen.

Handicap International is van plan om door te gaan met de reeds bestaande revalidatiesessies en sessies voor psychosociale steun in Zuid-Soedan (in Yei, Torit en Juba). Een stand-by team dat in beide domeinen gespecialiseerd is, staat klaar om tussen te komen in gevallen van noodhulp. Dit team helpt andere humanitaire organisaties om hun acties aan te vullen. Er is onder meer een inclusiecel om partnerorganisaties en gemeenschappen op te leiden over hoe ze best omgaan met kwetsbare mensen met specifieke behoeftes.

Om het hoofd te bieden aan de situatie van droogte in Somalië, wil Handicap International de toegang vergemakkelijken tot water en levensmiddelen (bijstand via cash om voedsel te kopen op de lokale markt, om een kleine landbouwactiviteit uit te bouwen …). De organisatie wil in de eerste plaats steun bieden aan de meest kwetsbare mensen (zoals personen met een handicap, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen …). De teams van Handicap Interntional zijn ook van plan om andere humanitaire organisaties beter bewust te maken van de noden van kwetsbare mensen en hen hierover op te leiden, zodat ook deze groep van kwetsbaren toegang heeft tot noodhulp.

In Zuid-Soedan en Somalië biedt de organisatie psychosociale stimulatie en voorziet kinesitherapie voor ondervoede kinderen om te vermijden dat ze een handicap overhouden aan hun verstoorde motorische ontwikkeling. De teams ter plaatse verzekeren eveneens de toegang van voedsel- en wateruitdelingen voor mensen met een beperking.

In Jemen grijpt Handicap International in om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen die verstoken zijn van levensmiddelen door de distributie van geld en voedsel door lokale dienstenproviders. De teams ter plaatse evalueren de huidige noden in functie van een eventuele verdere interventie.

© Handicap International

-> Voor meer informatie

Oxfam-Solidariteit

Oxfam focust in de eerste plaats op de bedeling van voedsel en drinkwater aan de meest kwetsbare mensen en bouwt sanitaire voorzieningen om de verspreiden van ziektes tegen te gaan. De organisatie heeft al meer dan een miljoen mensen geholpen in Jemen, meer dan 600.000 mensen in Zuid-Soedan en meer dan 300.000 in Nigeria. Met de steun van 12-12 hoopt Oxfam om nog meer mensen te kunnen ondersteunen.

In Zuid-Soedan voorziet Oxfam water en sanitaire voorzieningen om te vermijden dat mensen er ziektes krijgen zoals cholera en diarree, wat kan leiden tot ondervoeding of zelfs de dood. Oxfam en andere organisaties voeren ook tijdig hulpmateriaal aan vooraleer het regenseizoen er begint, wat het verlenen van ondersteuning nog zal bemoeilijken.

Alleen al het afgelopen jaar assisteerde Oxfam meer dan 600.000 mensen over heel het land. De organisatie ondersteunde er bijna 40.000 van de meest kwetsbare mensen in Panyijar County, Unity staat, naar waar veel mensen gevlucht zijn uit door hongersnood getroffen gebieden. Oxfam voorziet ook reisbonnen zodat mensen voedseldistributies per kano kunnen bereiken. Hierdoor wordt verzekerd dat ook vluchtelingen die van het conflict schuilen op afgelegen eilanden, toegang tot steun hebben. Sommige van deze vluchtelingen reizen tot acht uur per kano door de moerassen naar de voedselbedelingen. Oxfam, in samenwerking met lokale partners, voorziet in deze voedselbedelingen en zorgt ervoor dat mensen hun eigen voedsel en inkomen kunnen produceren, hun rechten kunnen doen gelden, het geweld kunnen ontvluchten, veiligheid vinden en toegang hebben tot hulp.

In Somalië plant Oxfam een humanitair hulpprogramma op te zetten in Somaliland, waar er reeds Oxfam ontwikkelingsprogramma’s zijn. Het doel is om minimum 10.000 mensen te voorzien in proper water, sanitaire voorzieningen en financiële steun om eten te kopen. In het vooruitzicht dat de impact van de droogte nog zal verergeren de komende maanden, hoopt Oxfam genoeg fondsen te verzamelen om haar werking in de regio uit te breiden en te verzekeren dat levensreddende steun kan geboden worden.

In het Noordoosten van Nigeria heeft Oxfam sinds mei 2014 zo’n 300.000 mensen geholpen die getroffen zijn door de crisis in de staten Adamawa, Borno en Yobe. Oxfam’s doel is om er tot een half miljoen mensen te kunnen ondersteunen in 2017. De organisatie voorziet in voedsel, cash en vouchers zodat ze voedsel kunnen kopen op de lokale markten, kookgereedschap, alsook in hygiënekits, proper water en betere sanitaire voorzieningen, inclusief het bouwen van douches en toiletten.

In vier provincies in Jemen, waarvan drie het risico lopen op een hongersnood, steunt Oxfam meer dan 205.000 mensen met financiële steun. Dit laat toe dat families op de lokale markt voedsel kunnen kopen of vee, wat een potentiële bron van inkomsten kan zijn. 35.000 mensen hebben er ook deelgenomen aan Oxfam haar ‘Cash for work’ programma’s. Sinds juli 2015 heeft Oxfam in het hele land al meer dan een miljoen mensen met hulp bereikt, waaronder proper water, hygiënekits en andere noodzakelijke assistentie.

© Oxfam-Solidariteit

-> Voor meer informatie

Plan België

Plan International werkt sinds 2006 in Zuid-Soedan. De organisatie heeft noodhulpactiviteiten in de staten Jonglei, Meren, Oost-Equatoria en Centraal-Equatoria.

Tot midden mei verdeelde Plan voedsel aan 30.000 mensen en aan verschillende scholen. 51.000 leerlingen en leerkrachten kregen zo levensnoodzakelijke voedselhulp. Plan voorziet ook programma’s voor therapeutische voeding aan 8.635 kinderen jonger dan 5 en zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.

4.508 kinderen werden beschermd en opgevolgd in speciaal daarvoor ingerichte centra en in de gemeenschappen. Ze krijgen psychosociale hulp. Kinderen alleen op de vlucht krijgen ook persoonlijke begeleiding. Er worden ook spelactiviteiten georganiseerd en in de gemeenschappen komen er sensibilisatiesessies. De teams van Plan zorgden ervoor dat 24.717 ontheemde kinderen samen met de kinderen in gastgemeenschappen naar school kunnen.

Plan International werkt sinds 2014 in Nigeria en heeft haar activiteiten opgedreven in de staten van Borno en in Adamawa, waar voedselonzekerheid heerst.

Sinds het begin van de crisis is de eerste prioriteit van Plan verlenen van voedsel en bieden van beschermingen aan de meest kwetsbaren: 1.000 ontheemden en teruggekeerde vluchtelingen kregen cash geld, mobiele teams van Plan bieden bescherming en psychosociale steun aan 7.056 kinderen, met speciale aandacht voor kinderen die er alleen voor staan (vc. Ex-kindsoldaten, 1.418 kinderen in het totaal) en ondersteunen lokale gezondheidscentra inzake voeding en gezondheid voor zwangere vrouwen, jonge moeders en de allerkleinsten. Tenslotte kregen een honderdtal jongeren een beroepsopleiding.

© Plan

-> Voor meer informatie

UNICEF België

UNICEF is actief in alle vier de getroffen landen: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Dit jaar werkt UNICEF met haar partners eraan om therapeutische behandeling te kunnen geven aan 220.000 kinderen die ernstig ondervoed zijn in Nigeria, aan meer dan 200.000 kinderen in Zuid-Soedan, meer dan 200.000 in Somalië en 320.000 kinderen in Jemen.

Tezamen met haar partners steunt UNICEF tevens ook lokale gezondheidscentra, om kinderen die aan ondervoeding lijden te laten onderzoeken en behandelen. Zij voorzien ook in behandelingen tegen malaria, infecties van de luchtwegen en diarree. Deze ziektes kunnen immers de genezing van kinderen die aan ondervoeding lijden ernstig in gevaar brengen.

© UNICEF

-> Voor meer informatie