menu

DOE EEN GIFT

BE19 0000 0000 1212

Hongersnood 12-12

Steun de mensen die door hongersnood bedreigd worden in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië.

Doe een gift Onderneem actie

Nieuws

Op het terrein om zoveel mogelijk levens te redden
19/04/2017

De leden van Consortium 12-12 zijn aanwezig in de getroffen landen en doen al het mogelijke om er de bevolking te helpen: verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en nutritionele voorzieningen, verbetering van hygiëne, bescherming van de zwakste kinderen, versterking van de landbouw, ect. Maar om een humanitaire crisis van deze schaal het hoofd te bieden, zijn er meer middelen nodig.

Deze pagina zal frequent worden aangepast en aangevuld met de nieuwste berichtgeving uit de getroffen landen.

Caritas International

Sinds vier jaar werkt Caritas International met kwetsbare boeren aan de verhoging van de productie en de vermarkting van hun overschotten en dit in de regio’s van Maridi en Yei, Zuid-Soedan. Droogte en geweld maken werken op het veld in sommige regio’s niet langer mogelijk. Caritas heeft haar activiteiten aangepast en ondersteunt de hongerlijdende bevolking en mensen op de vlucht nu ook met noodhulp. Tot eind 2017 voorzien we noodhulp voor 38.250 personen in de regio’s Juba, Torit, Yei en Tombura-Yambio. 3.000 huishoudens krijgen gedurende 4 maanden voedselhulp. Het rantsoen voor 1 maand bedraagt 45 kg sorghum, 25 kg groenten, 4,5 olie en 10 kg suiker. Het gaat hier om gezinnen die niet geregistreerd zijn bij het Wereldvoedselprogramma. Zo’n 2.250 huishoudens krijgen het nodige om opnieuw op het veld aan de slag te gaan zodra het regenseizoen van start gaat: onder meer verbeterde zaden voor sorghum, mais en groenten en het nodige landbouwgereedschap. Speciale aandacht gaat naar de vrouwen die vaak met geweld bedreigd worden bij het uitoefenen van hun dagelijkse activiteiten. Zij zullen bij elke fase van de hulpverlening betrokken worden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om hun veiligheid zo goed mogelijk te verzekeren.

Caritas ondersteunt ook Zuid-Soedanese vluchtelingen net over de grens in Oeganda, in het Bidi Bidi kamp. Het kamp werd onderverdeeld in 5 zones en Caritas kreeg van de Verenigde Naties de opdracht om ervoor te zorgen dat de inwoners van zone 2 in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Dit programma is complementair met de voedselbedeling van de Wereldvoedselorganisatie die niet langer toereikend is. Wij bereiken hier 72.500 mensen. Zowel vluchtelingen als lokale huishoudens.

Caritas is al 25 jaar actief in Somalië met gezondheidszorg, voedingsprogramma’s en onderwijs. Met de steun van het Caritasnetwerk heeft de lokale Caritasorganisatie zijn activiteiten gevoelig uitgebreid naar 22.018 mensen. Zo’n 9.600 mensen krijgen cash via hun mobiele telefoon om voedsel en water aan te kopen en 12.416 vrouwen die borstvoeding geven en kinderen krijgen extra voeding en zo nodig, een behandeling tegen ondervoeding.

In Nigeria verdeelt Caritas zaaigoed en werktuigen. Caritas heeft tot dusver 1.650 families geholpen met onderdak, water en sanitatie. De organisatie behandelt ondervoeding, diarree en longontsteking in medische centra. Zo’n 259.483 kinderen zijn gevaccineerd en 763 kinderen zijn gescreend op ondervoeding. Caritas helpt ook Nigeriaanse vluchtelingengezinnen die de grens overgestoken zijn met Niger in de Diffa-regio

© Mohamed Sheik Nor /CRS

-> Voor meer informatie

Dokters van de Wereld

Sinds 2011 heeft Dokters van de Wereld reeds een centrum voor seksuele en reproductieve gezondheid in Bosaso, Somalië. Er was al een mobiel team aanwezig om ondervoede mensen en mensen met bijvoorbeeld cholera te behandelen. De medewerkers focussen zich op primaire zorgverlening, en de gezondheid van moeders en kinderen. Dokters van de Wereld levert geneesmiddelen, medische apparatuur en technische ondersteuning. Sinds de noodoproep heeft Dokters van de Wereld haar capaciteit in Bosaso, een havenstad in de deelstaat Puntland, verdubbeld. Daar leven momenteel zo’n 60.000 ontheemde mensen in 38 kampen. Met ons mobiel team trekken we naar 5 van die kampen. Behalve de 60.000 mensen in de vluchtelingenkampen, leven 3000 ontheemde burgers op het platteland. Daar zijn amper gezondheidsvoorzieningen, maar de vrouwen, kinderen en mannen in die gebieden kunnen nergens heen. Daarom transporteren we de ernstig ondervoede mensen gratis naar de gezondheidscentra met een ambulance die we konden inzetten dankzij de giften via 12-12.

De ploegen van Dokters van de Wereld zijn sinds 2016 actief in de staat Borno in Maiduguri te Nigeria, in het noordoosten van het land. Twee mobiele ziekenhuizen en een vaste kliniek verlenen er primaire zorg aan de intern ontheemde bevolking in 3 kampen en bieden er behandelingen aan tegen ondervoeding voor kinderen en (toekomstige) moeders. Op 2 weken voerden beide mobiele teams 1976 consultaties uit in de 3 kampen. We brachten 17 mensen vanuit de kampen naar het ziekenhuis met ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen en ernstige brandwonden. Er wordt mogelijks een extra mobiel team naar een vierde kamp gestuurd. Sinds de noodoproep werd 10 ton aan geneesmiddelen en materiaal opgestuurd om aan de belangrijkste noden te voldoen. Dokters van de Wereld heeft een Outreach Therapeutic Program opgestart voor de detectie en behandeling van ernstige ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar (zonder complicaties). Op 2 weken tijd werden 582 kinderen tussen 6 en 59 maand in onze mobiele klinieken gescreend. 56 van hen werden na de screening gediagnosticeerd als ondervoed en een behandeling werd opgestart. De medische behoeften zijn zeer groot in Nigeria door de instorting van het gezondheidssysteem: 30% van de medische voorzieningen zijn vernietigd of beschadigd in het conflict. Momenteel wordt eventuele ondersteuning van twee extra zorgcentra (materiaal, medicatie, ondervoeding, rehabilitatie) geëvalueerd.

Dokters van de Wereld is sinds 2015 actief in de deelstaten Sanaa (Jehanah en Haima), in het westen van Jemen. Er werden 4 gezondheidscentra en 2 plattelandsziekenhuizen gerenoveerd die nu worden gesteund door ons. Hierbij hebben ze speciale aandacht voor de voedselvoorziening en voor kinderen. Tot en met januari voerden we 23.580 consultaties uit bij 21.800 patiënten. Dokters van de Wereld zal 3 extra gezondheidscentra in Sanaa ondersteunen (renoveren, materiaal, medicatie, technische ondersteuning, ondervoeding behandelen) en zal het aantal voedselprogramma’s in deze centra verhogen (opsporing en behandeling van ondervoeding, informatie en advies rond gezondheid, opleiding van vrijwilligers, etc.). We hebben ook een urgentieploeg en noodvoorraad op poten gezet om hulp te verlenen op de ergst getroffen plaatsen.

© Dokters van de Wereld

-> Voor meer informatie

Handicap International

Handicap International onderneemt actie voor de meest kwetsbaren (zoals personen met een handicap, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen…) in Zuid-Soedan, Somalië en Jemen.

Handicap International is van plan om door te gaan met de reeds bestaande revalidatiesessies en sessies voor psychosociale steun in Zuid-Soedan (in Yei, Torit en Juba). Een stand-by team dat in beide domeinen gespecialiseerd is, staat klaar om tussen te komen in gevallen van noodhulp. Dit team helpt andere humanitaire organisaties om hun acties aan te vullen. Er is onder meer een inclusiecel om partnerorganisaties en gemeenschappen op te leiden over hoe ze best omgaan met kwetsbare mensen met specifieke behoeftes.

Om het hoofd te bieden aan de situatie van droogte in Somalië, wil Handicap International de toegang vergemakkelijken tot water en levensmiddelen (bijstand via cash om voedsel te kopen op de lokale markt, om een kleine landbouwactiviteit uit te bouwen …). De organisatie wil in de eerste plaats steun bieden aan de meest kwetsbare mensen (zoals personen met een handicap, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen …). De teams van Handicap Interntional zijn ook van plan om andere humanitaire organisaties beter bewust te maken van de noden van kwetsbare mensen en hen hierover op te leiden, zodat ook deze groep van kwetsbaren toegang heeft tot noodhulp.

In Zuid-Soedan en Somalië biedt de organisatie psychosociale stimulatie en voorziet kinesitherapie voor ondervoede kinderen om te vermijden dat ze een handicap overhouden aan hun verstoorde motorische ontwikkeling. De teams ter plaatse verzekeren eveneens de toegang van voedsel- en wateruitdelingen voor mensen met een beperking.

In Jemen grijpt Handicap International in om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen die verstoken zijn van levensmiddelen door de distributie van geld en voedsel door lokale dienstenproviders. De teams ter plaatse evalueren de huidige noden in functie van een eventuele verdere interventie.

© Handicap International

-> Voor meer informatie

Oxfam-Solidariteit

Oxfam helpt nu al meer dan een miljoen mensen in Jemen, meer dan 600.000 mensen in Zuid-Soedan en meer dan 200.000 mensen in Nigeria. Oxfam bedient de meest kwetsbare mensen van voedsel en drinkwater, en bouwt sanitaire voorzieningen uit om de verspreiding van ziektes tegen te gaan. Met de steun van 12-12 hoopt Oxfam om nog meer hulpbehoevenden te kunnen bereiken. Bovendien wordt ook de situatie in Somalië geëvalueerd, waar de organisatie een programma wilt opzetten om een antwoord te bieden op de extreme droogte.

© Oxfam-Solidariteit

-> Voor meer informatie

Plan België

De teams van Plan International werken reeds sinds 2006 in Zuid-Soedan. Plan biedt er noodhulp in de Staten Jonglei, Lakes en Centraal- en Oost-Equatoria. Sinds het begin van haar activiteiten werden al 314.000 kinderen en 780.000 volwassenen geholpen. Plan International is ook actief in Nigeria. De acties zijn voornamelijk gericht op het verdelen van voedsel in dorpen en scholen, het analyseren van ondervoeding bij kinderen en specifieke voedselhulp voorzien voor de allerkleinsten, noodonderwijs, bescherming van kinderen en het verlenen van psychosociale steun, hygiëne, en cash en basishulpgoederen ter beschikking stellen voor ontheemden.

© Plan

-> Voor meer informatie

UNICEF België

UNICEF is actief in alle vier de getroffen landen: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Dit jaar werkt UNICEF met haar partners eraan om therapeutische behandeling te kunnen geven aan 220.000 kinderen die ernstig ondervoed zijn in Nigeria, aan meer dan 200.000 kinderen in Zuid-Soedan, meer dan 200.000 in Somalië en 320.000 kinderen in Jemen.

Tezamen met haar partners steunt UNICEF tevens ook lokale gezondheidscentra, om kinderen die aan ondervoeding lijden te laten onderzoeken en behandelen. Zij voorzien ook in behandelingen tegen malaria, infecties van de luchtwegen en diarree. Deze ziektes kunnen immers de genezing van kinderen die aan ondervoeding lijden ernstig in gevaar brengen.

© UNICEF

-> Voor meer informatie