Actueel

Op 15 maart is het Syrische conflict vier jaar aan de gang. Meer dan 191 000 mensen kwamen om, een miljoen mensen liep verwondingen op en de balans wordt steeds zwaarder. Tienduizenden slachtoffers hebben orthopedisch materiaal en revalidatiezorg nodig. Een hele generatie van mensen die door het geweld gewond en verminkt raakten, hebben onmiddellijk en op lange termijn hulp nodig. Het antwoord op deze crisis is een van de belangrijkste en meest complexe in de geschiedenis van Handicap International, dat 600 medewerkers inschakelt op het terrein.

Meer informatie (klikken)

Een kijk van VRT-reporter André Vermeulen op de toestand in Haïti, vijf jaar nadien...

(klik in de foto voor de reportage)

De hele wereld herdenkt tijdens deze kerst- en nieuwjaarsdagen de 2 zwaarste natuurrampen van het voorbije decennium. Op 26 december 2004, doodde een tsunami 230.000 mensen, verspreid over 13 landen, waarvan 70% in de Indonesische provincie Aceh. Vijf jaar later, op 12 januari 2010, verloren 150.000 mensen het leven bij een aardbeving in het hart van Haïti.
Pakkende reportages brachten in beide gevallen wereldwijd een brede golf van solidariteit op gang. De gemeenschappelijke actie “Tsunami 12-12” mobiliseerde meer dan € 55 miljoen vanwege de Belgische bevolking voor de slachtoffers en “Haïti Lavi 12-12” haalde bijna € 25 miljoen. Voor ons land waren dat ongezien hoge en eervolle resultaten, naast de miljarden die internationaal werden ingezameld of door instellingen en regeringen werden beloofd.
In beide gevallen groeiden snel hoge verwachtingen. Iedereen dacht dat, na de noodhulpfase, met zoveel beschikbare en beloofde middelen, ook de wederopbouw verregaand gefinancierd kon worden. Sommigen onder ons dachten zelfs dat er voldoende geld was om een tiental jaar te kunnen doorwerken aan structurele ontwikkeling!

Op 26 december 2004, doodde een tsunami 230.000 mensen, verspreid over 13 landen, waarvan 70% in de Indonesische provincie Aceh. Pakkende reportages brachten wereldwijd een brede golf van solidariteit op gang. De gemeenschappelijke actie “Tsunami 12-12” mobiliseerde meer dan € 55 miljoen vanwege de Belgische bevolking voor de slachtoffers.


In Azië blijkt, tien jaar na de verwoestende tsunami, dat de meeste mensen in de getroffen zones tevreden zijn over hun huidige levensomstandigheden. De grootste tevredenheid is te wijten aan het groot aantal woningen dat gebouwd of hersteld werd. Een huis krijgen betekende niet enkel een dak boven het hoofd, maar ook energie en middelen die vrijkwamen voor andere dingen, zoals levensonderhoud en inkomen, onderwijs voor hun kinderen, gezondheidszorg…

Het bilan dat wij hier publiceerden, vijf jaar na de ramp, blijft grotendeels geldig.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel