Actueel

Het oorlogsgeweld gaat onverminderd door en de crisis in Gaza blijft verergeren. De humanitaire situatie is kritiek. Driekwart van de doden en gewonden zijn burgers, waaronder veel vrouwen en kinderen. Gedurende de voorbije dagen werd elk uur gemiddeld één kind gedood in Gaza. De ziekenhuizen hebben het moeilijk om het hoofd te bieden aan de stijgende toevloed van gewonden.

De internationale humanitaire organisaties leveren hulp, vaak in moeilijke omstandigheden.

De organisaties die lid zijn van Consortium 12-12 zijn allen actief betrokken bij de noodhulp in Gaza en doen een beroep op de solidariteit van de bevolking om hun acties verder te zetten of te versterken.

Hierna volgt een overzichtje.

De dagelijkse leiding van het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties vzw (Consortium 12-12) is voortaan in handen van een driemanschap.

De Algemene Vergadering benoemde Vincent Slypen (directeur van Handicap International) tot voorzitter en Yves Willemot (directeur van UNICEF België) tot ondervoorzitter. Erik Todts, voorzitter sinds 2006, werd tot directeur aangesteld. Hij blijft algemeen woordvoerder en coördinator van de twee lopende acties, "Levens Redden - Syrië 12-12" en "Haiyan 21-21".

Met deze vernieuwde invulling van de mandaten, wil het Consortium 12-12 zich aanpassen aan de verhoogde frequentie van uitzonderlijke crisissituaties in de wereld, waarvoor buitengewone solidariteit moet worden gemobiliseerd. Het samenwerkingsverband behoudt de lichte en flexibele structuur, met zeer lage werkingskosten, die al 30 jaar toelaat om snel een maximum aan middelen te mobiliseren voor dringende hulpverlening.

Drie jaar oorlog hebben een verwoestend impact gehad op talloze Syrische families en maakten meer dan 9 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Op vele plaatsen in het land is het gezondheidssysteem in mekaar gezakt, is de watervoorziening onderbroken en zijn er voedseltekorten. Sinds het begin van het conflict werden meer dan een miljoen woningen beschadigd en 400.000 totaal vernield.
 
In de buurlanden, zoals Turkiije, Libanon, Jordanië of Irak, leven meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen. Er komen er nog voortdurend toe in de overbevolkte kampen, velen vestigen zich in containers, zelfgebouwde barakken of onafgewerkte gebouwen.

Hulp blijft dringend nodig. Hulpverlening is mogelijk. Giften blijven welkom.

In 2013 werden 2 oproepen voor noodhulp gelanceerd door het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties :

  • BE19 0000 0000 1212 – Levens Redden/Syrië
  • BE17 0000 0000 2121 – Haiyan/Filipijnen

Als het totaal van de gift(en) aan het Consortium in 2013 tenminste 40,00 € bedraagt, heeft de schenker recht op een fiscaal attest. Op 21 maart 2014 worden de fiscale attesten per brief verzonden naar alle rechthebbenden.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel