Actueel

Het bereiken van de meest kwetsbare kinderen met levensreddende hulp, dat is de prioriteit voor UNICEF in de Filipijnen. Terwijl de teams terplekke de eerste stand van zaken opmaken, vertrekken de eerste UNICEF hulpgoederen vanuit de UNICEF opslagruimte in Kopenhagen richting Filipijnen. Het land werd al meermaals getroffen door noodweer, maar de impact van Tyfoon Haiyan is ongezien. Er is dringend hulp nodig. Veel hulp… UNICEF België lanceert een oproep voor giften.

De doortocht van Tyfoon Haiyen in de Filipijnen richtte een enorme ravage aan. Er zouden meer dan 10.000 doden geteld zijn. Handicap International is al aanwezig in de Filipijnen en bereidt zich voor om naar de zwaarst getroffen gebieden te vertrekken.

Een bijzonder zware tyfoon veroorzaakte de voorbije 24 uren grote schade op de Filippijnen. Volgens nog onbevestigde bronnen zouden er ruim tienduizend dodelijke slachtoffers gevallen zijn. De humanitaire organisaties volgen de toestand nauwgezet op en evalueren de noden ter plaatse alvorens desgevallend een hulpprogramma op te zetten.

De leden van Consortium 12-12 bekijken of hun bijdragen voor de hulpverlening op de Filippijnen of later in Viëtnam een betekenisvol verschil zouden kunnen maken. Voorlopig wordt er nog geen buitengewone steunoproep in ons land gelanceerd.

Voor de crisis in Syrië betekent de hulp van Consortium 12-12 ongetwijfeld een meerwaarde en schieten de budgetten nog ruimschoots tekort. Giften op rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 zullen dan ook tot nader orde uitsluitend besteed worden aan hulpverlening aan de slachtoffers van de crisis in Syrië.

Na 'zakelijke en bemoedigende' discussies, werden hoge Syrische ambtenaren en UNICEF-directeur Anthony Lake het eens over het belang van het bereiken van honderdduizenden kinderen met levensreddende vaccins  in sommige van de zwaarst getroffen delen van het door oorlog verscheurde Syrië.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel