Actueel

 

© Virginie NGUYEN HOANG/ Secours Catholique/ Caritas France

Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit et UNICEF België, de vijf organisaties van het Consortium 12-12, herhalen hun oproepen om de noodhulpactiviteiten in Gaza te steunen.

De noodhulporganisaties grijpen het tijdelijk staakt-het-vuren aan om de acties op te drijven, die sinds het begin van de crisis aan gang waren, maar de middelen ontbreken om aan de immense noden het hoofd te bieden. 485.000 mensen hebben voedselhulp nodig en anderhalf miljoen inwoners van Gaza hebben weinig of geen toegang tot drinkbaar water.

Op de derde en laatste dag van het tijdelijk staakt-het-vuren in Gaza, neemt de humanitaire balans dramatische proporties aan. Naast de 1.354 doden onder de Palestijnse burgers, zijn 200.000 mensen vandaag dakloos geworden. 485.000 burgers hebben dringend nood aan voedselhulp. Anderhalf miljoen inwoners van Gaza hebben geen toegang meer tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Er werden 24 gezondheidscentra vernield en de toevoer en voorraad van medicatie staan op hun laagste peil. De ziekenhuizen kunnen de enorme noden van de bevolking niet meer beantwoorden, na zeven jaar blokkade en een maand lang conflict.

De voorbije weken bleven, ondanks de precaire veiligheidssituatie, Unicef, Oxfam, Handicap International, Dokters van de Wereld en Caritas International en hun partners de hulp aan de bevolking van Gaza verderzetten. Het staakt-het-vuren liet aan hulpverleners en bevolking toe om zich te verplaatsen en aan de teams ter plaatse om hun activiteiten op te drijven, zonder daarbij hun leven te riskeren. Het is belangrijk dat de toegang tot humanitaire hulp veder verzekerd blijft en dat de hulp meer mensen kan bereiken.

“Zonder de onmiddellijke mobilisatie van mensen en middelen, zal de humanitaire catastrofe alleen maar verergeren”, zegt Erik Todts, directeur van het Belgische Consortium voor noodhulpsituaties. “Massale hulp is zéér dringend nodig om de humanitaire acties verder te zetten en uit te breiden. De solidariteit kan echt het verschil maken.”

Giften zijn welkom op volgende rekeningnummers (met vermelding ‘Gaza’)

Caritas International BE88 0000 0000 4141
Dokters van de Wereld BE26 0000 0000 2929
Handicap International BE80 0000 0000 7777
Oxfam-Solidariteit BE37 0000 0000 2828
UNICEF België BE31 0000 0000 5555

 

Gelieve voor de crisis in Gaza geen gift te doen op rekeningnummer 12-12 (voorbehouden voor hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië).

Het oorlogsgeweld gaat onverminderd door en de crisis in Gaza blijft verergeren. De humanitaire situatie is kritiek. Driekwart van de doden en gewonden zijn burgers, waaronder veel vrouwen en kinderen. Gedurende de voorbije dagen werd elk uur gemiddeld één kind gedood in Gaza. De ziekenhuizen hebben het moeilijk om het hoofd te bieden aan de stijgende toevloed van gewonden.

De internationale humanitaire organisaties leveren hulp, vaak in moeilijke omstandigheden.

De organisaties die lid zijn van Consortium 12-12 zijn allen actief betrokken bij de noodhulp in Gaza en doen een beroep op de solidariteit van de bevolking om hun acties verder te zetten of te versterken.

Hierna volgt een overzichtje.

De dagelijkse leiding van het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties vzw (Consortium 12-12) is voortaan in handen van een driemanschap.

De Algemene Vergadering benoemde Vincent Slypen (directeur van Handicap International) tot voorzitter en Yves Willemot (directeur van UNICEF België) tot ondervoorzitter. Erik Todts, voorzitter sinds 2006, werd tot directeur aangesteld. Hij blijft algemeen woordvoerder en coördinator van de twee lopende acties, "Levens Redden - Syrië 12-12" en "Haiyan 21-21".

Met deze vernieuwde invulling van de mandaten, wil het Consortium 12-12 zich aanpassen aan de verhoogde frequentie van uitzonderlijke crisissituaties in de wereld, waarvoor buitengewone solidariteit moet worden gemobiliseerd. Het samenwerkingsverband behoudt de lichte en flexibele structuur, met zeer lage werkingskosten, die al 30 jaar toelaat om snel een maximum aan middelen te mobiliseren voor dringende hulpverlening.

Drie jaar oorlog hebben een verwoestend impact gehad op talloze Syrische families en maakten meer dan 9 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Op vele plaatsen in het land is het gezondheidssysteem in mekaar gezakt, is de watervoorziening onderbroken en zijn er voedseltekorten. Sinds het begin van het conflict werden meer dan een miljoen woningen beschadigd en 400.000 totaal vernield.
 
In de buurlanden, zoals Turkiije, Libanon, Jordanië of Irak, leven meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen. Er komen er nog voortdurend toe in de overbevolkte kampen, velen vestigen zich in containers, zelfgebouwde barakken of onafgewerkte gebouwen.

Hulp blijft dringend nodig. Hulpverlening is mogelijk. Giften blijven welkom.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel