Actueel
Drie jaar oorlog hebben een verwoestend impact gehad op talloze Syrische families en maakten meer dan 9 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Op vele plaatsen in het land is het gezondheidssysteem in mekaar gezakt, is de watervoorziening onderbroken en zijn er voedseltekorten. Sinds het begin van het conflict werden meer dan een miljoen woningen beschadigd en 400.000 totaal vernield.
 
In de buurlanden, zoals Turkiije, Libanon, Jordanië of Irak, leven meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen. Er komen er nog voortdurend toe in de overbevolkte kampen, velen vestigen zich in containers, zelfgebouwde barakken of onafgewerkte gebouwen.

Hulp blijft dringend nodig. Hulpverlening is mogelijk. Giften blijven welkom.

In 2013 werden 2 oproepen voor noodhulp gelanceerd door het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties :

  • BE19 0000 0000 1212 – Levens Redden/Syrië
  • BE17 0000 0000 2121 – Haiyan/Filipijnen

Als het totaal van de gift(en) aan het Consortium in 2013 tenminste 40,00 € bedraagt, heeft de schenker recht op een fiscaal attest. Op 21 maart 2014 worden de fiscale attesten per brief verzonden naar alle rechthebbenden.

In 2013 werden 2 oproepen voor noodhulp gelanceerd door het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties :

  • BE19 0000 0000 1212 – Levens Redden/Syrië
  • BE17 0000 0000 2121 – Haiyan/Filipijnen

Als het totaal van de gift(en) aan het Consortium in 2013 tenminste 40,00 € bedraagt, heeft de schenker recht op een fiscaal attest. Op 21 maart 2014 worden de fiscale attesten per brief verzonden naar alle rechthebbenden.

 

De vrijgevigheid van burgers, bedrjven en lokale besturen is de voornaamste (bijna enige) inkomstenbron voor de noodhulpoproepen van Consortium 12-12. Om de inkomsten en uitgaven zo doorzichtig mogelijk te maken, organiseert het Consortium 12-12 vrijwillig, telkens minstens 5 miljoen euro op het eenheidsnummer wordt ingezameld, een gecoördineerde externe audit.

Dit onafhankelijk onderzoek slaat op de rekeningen, zowel van het Consortium als van alle leden. Het rapport wordt telkens publiek gemaakt en aan de Minister van Financiën overhandigd.

Op 20 februari 2014, werd een Rapporteringsverbintenis voor de campagne Haiyan 21-21 aanvaard en door alle betrokkenen ondertekend. Binnenkort zal het onderzoeksmandaat aan een auditor worden toevertrouwd.

Klik hier voor informatie over voorgaande transparantierapporten.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel