Actueel

In totaal zijn meer dan 5 miljoen kinderen getroffen, waarvan 789.000 ontheemd zijn.

Kinderen worden steeds meer en meer kwetsbaar voor watergerelateerde ziekten.

De eerste reacties van de Belgische bevolking op de oproep "Haiyan 21-21" voor steun aan de slachtoffers van de tyfoon in de Filipijnen, zijn bemoedigend : vandaag, vrijdag 15 novepber, staat 650.000 € op rekening BE17 0000 0000 2121.

Dankzij de steun van Air Asia vloog UNICEF vandaag essentiële hulpgoederen naar Tacloban om kinderen en families getroffen door Super Tyfoon Haiyan te helpen. 15 ton vrije laadruimte - geschonken door AirAsia – zullen UNICEF toelaten om 3.000 hygiëne kits naar Tacloban te vliegen.

Oxfam heeft specialisten op het terrein om de watervoorziening, de gezondheidszorg en de sanitaire installaties op het eiland van Bohol te evalueren. Andere ploegen werden eveneens gestuurd naar andere regio’s in de oostelijke Visayas: in het noorden van Cebu, in de provincies van Noord- en Oost-Samar alsook in Leyte.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel