Actueel

De lidorganisaties van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en Unicef België) voeren hun inspanningen op in de strijd tegen ebola en hebben dus veel meer middelen nodig om de ebolacrisis mee te helpen indijken.

Preventiecampagnes redden levens en beletten dat miljoenen mensen besmet worden. De organisaties roepen de Belgische bevolking op om hun hulpprogramma’s in Guinee, Liberia en Sierra Leone financieel te steunen.

Volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er sinds het begin van de uitbraak van het ebolavirus al 4922 doden. In werkelijkheid liggen deze cijfers waarschijnlijk nog veel hoger. Alle lidorganisaties van het Consortium 12-12 zetten momenteel sterk in om een verdere verspreiding van het ebolavirus te voorkomen. In de getroffen landen en de buurlanden doen de organisaties aan grootschalige preventiecampagnes en verdelen ze hygiënekits, medicijnen en beschermend materiaal.

“Preventiecampagnes zijn zeer belangrijk om verdere besmettingen en doden te voorkomen. De organisaties van het Consortium 12-12 zijn alle actief in de getroffen landen en  om hun slagkracht te verhogen, hebben ze dringend meer middelen nodig”, aldus Erik Todts, directeur van het Consortium 12-12.

Het Consortium 12-12 benadrukt de ernst van de crisis en de zware socio-economische gevolgen voor de bevolking. “Dit is niet louter een medische urgentie, dit dreigt een humanitaire catastrofe te worden. De verspreiding van ebola in West-Afrika maakt niet alleen doden, ze verwoest ook de medische en sociale structuren.

Sinds de uitbraak van het ebolavirus volgen we de situatie op de voet en passen wij ons aan aan de evolutie ter plaatse. We moeten ervoor zorgen dat de ziekte zich niet verder kan verspreiden en nog meer dodelijke slachtoffers maakt. Daarom vragen we nu aan de Belgische bevolking om onze projecten op het terrein te ondersteunen.

De lidorganisaties van 12-12 waren al voor de crisis in de getroffen landen actief en zullen ook na de crisis ter plaatse blijven om de noden van de bevolking te vervullen.

Giften zijn mogelijk via de rekeningnummers van de hulporganisaties met vermelding ‘ebola’

 

De virusinfectie Ebola leidt sinds enkele maanden tot een ernstig probleem van volksgezondheid in West-Afrikaanse landen als Sierra Leone, Liberia en Guinea. Het Consortium 12-12, samenwerkingsverband van Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en UNICEF België, volgt de evolutie van deze medische urgentietoestand nauwgezet op.

De zes humanitaire organisaties waren al voor de crisis actief in de getroffen landen. Gezien het verwoestend potentieel lanceerden de organisaties diverse programma’s als reactie op de crisis: sensibiliserings- en preventiecampagnes, sanitaire maatregelen, verdeling van hygiënekits en opleiding van medisch personeel”, zegt Erik Todts, directeur van 12-12.

Alle lidorganisaties hebben projecten op het terrein en kunnen individueel fondsen werven, maar voor Consortium 12-12 zijn momenteel drie noodzakelijke voorwaarden (nog) niet vervuld om een buitengewone oproep voor fondsenwerving te lanceren. “Wij baseren ons op drie belangrijke vragen. Ten eerste, gaat het om een buitengewone crisis? Kunnen wij daarnaast het grote verschil maken op het terrein en is er voldoende draagvlak voor zo'n inzamelactie?

Consortium 12-12 deelt met Artsen zonder Grenzen de oproep tot nationale en internationale instanties om hun verantwoordelijkheid te nemen in het indijken van deze crisis.

Plan België is toegetreden tot het ‘Consortium 12-12’. Dit betekent dat voortaan zes grote humanitaire organisaties in ons land de krachten bundelen, wanneer een buitengewone natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er dringend veel financiële middelen nodig zijn.

Plan België vzw is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel, actief in 69 landen, waarvan 50 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Initieel lag de focus van Plan op structurele kindgerichte gemeenschapsontwikkeling”, zegt Dirk Van Maele, directeur van Plan België. “Maar sinds midden de jaren ’90 groeide het besef dat werk voor, tijdens en na noodhulpsituaties hier een intrinsiek onderdeel van dient uit te maken. De aanvraag tot toetreding tot Consortium 12-12, was een logische stap in de ontwikkeling van noodhulpcapaciteit, met nadruk op ‘Disaster Risk Management’.”

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel