Actueel

Het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties maakte vandaag 20 november een bilan op, zowel van de noden in de Filipijnen als van de beschikbare middelen, voor de humanitaire hulp aan de slachtoffers van de tyfoon.

De gezamenlijke oproep Haiyan 21-21 heeft al meer dan 3 miljoen euro opgeleverd. Voor de noodhulpprogramma’s die intussen op volle kracht gekomen zijn, hebben de Belgische humanitaire organisaties echter het dubbele nodig.

Dankzij de giften van de voorbije dagen voor Haiyan 21-21 werden vandaag de eerste 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de hulpverlening. Dit bedrag werd verdeeld onder de vijf leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties volgens de verdeelsleutel.
Uit de rekeningen van vorige acties blijkt overigens dat gemiddeld 87% van de giften voor de hulpverlening ter plaatse gebruikt kan worden.

Terwijl Handicap International haar teams in de Filipijnen versterkt met twee urgentieteams, stuurt de organisatie ook extra urgentiekits en pompen die tot 300 liter water per uur kunnen zuiveren.

In de loop van deze maandagavond 18 november ging de teller van de actie Haiyan 21-21 naar de 1,5 miljoen euro. Dit betekent meer dan een verdubbeling tgo. het bedrag van vorige vrijdag.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel