Actueel

Sinds 8 november, de dag waarop de tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde, heeft Caritas Filipijnen (NASSA) met de hulp van heel wat vrijwilligers voedsel, water en dekens verdeeld via zijn sociale centra in 13 getroffen bisdommen. Kerken, scholen en andere gebouwen hebben slachtoffers onderdak geboden. Meer dan 350.000 mensen kregen voedselpakketten.

Het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties maakte vandaag 20 november een bilan op, zowel van de noden in de Filipijnen als van de beschikbare middelen, voor de humanitaire hulp aan de slachtoffers van de tyfoon.

De gezamenlijke oproep Haiyan 21-21 heeft al meer dan 3 miljoen euro opgeleverd. Voor de noodhulpprogramma’s die intussen op volle kracht gekomen zijn, hebben de Belgische humanitaire organisaties echter het dubbele nodig.

Dankzij de giften van de voorbije dagen voor Haiyan 21-21 werden vandaag de eerste 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de hulpverlening. Dit bedrag werd verdeeld onder de vijf leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties volgens de verdeelsleutel.
Uit de rekeningen van vorige acties blijkt overigens dat gemiddeld 87% van de giften voor de hulpverlening ter plaatse gebruikt kan worden.

Terwijl Handicap International haar teams in de Filipijnen versterkt met twee urgentieteams, stuurt de organisatie ook extra urgentiekits en pompen die tot 300 liter water per uur kunnen zuiveren.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel