Actueel

 

De virusinfectie Ebola leidt sinds enkele maanden tot een ernstig probleem van volksgezondheid in West-Afrikaanse landen als Sierra Leone, Liberia en Guinea. Het Consortium 12-12, samenwerkingsverband van Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en UNICEF België, volgt de evolutie van deze medische urgentietoestand nauwgezet op.

De zes humanitaire organisaties waren al voor de crisis actief in de getroffen landen. Gezien het verwoestend potentieel lanceerden de organisaties diverse programma’s als reactie op de crisis: sensibiliserings- en preventiecampagnes, sanitaire maatregelen, verdeling van hygiënekits en opleiding van medisch personeel”, zegt Erik Todts, directeur van 12-12.

Alle lidorganisaties hebben projecten op het terrein en kunnen individueel fondsen werven, maar voor Consortium 12-12 zijn momenteel drie noodzakelijke voorwaarden (nog) niet vervuld om een buitengewone oproep voor fondsenwerving te lanceren. “Wij baseren ons op drie belangrijke vragen. Ten eerste, gaat het om een buitengewone crisis? Kunnen wij daarnaast het grote verschil maken op het terrein en is er voldoende draagvlak voor zo'n inzamelactie?

Consortium 12-12 deelt met Artsen zonder Grenzen de oproep tot nationale en internationale instanties om hun verantwoordelijkheid te nemen in het indijken van deze crisis.

Plan België is toegetreden tot het ‘Consortium 12-12’. Dit betekent dat voortaan zes grote humanitaire organisaties in ons land de krachten bundelen, wanneer een buitengewone natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er dringend veel financiële middelen nodig zijn.

Plan België vzw is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel, actief in 69 landen, waarvan 50 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Initieel lag de focus van Plan op structurele kindgerichte gemeenschapsontwikkeling”, zegt Dirk Van Maele, directeur van Plan België. “Maar sinds midden de jaren ’90 groeide het besef dat werk voor, tijdens en na noodhulpsituaties hier een intrinsiek onderdeel van dient uit te maken. De aanvraag tot toetreding tot Consortium 12-12, was een logische stap in de ontwikkeling van noodhulpcapaciteit, met nadruk op ‘Disaster Risk Management’.”

 

© Virginie NGUYEN HOANG/ Secours Catholique/ Caritas France

Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit et UNICEF België, de vijf organisaties van het Consortium 12-12, herhalen hun oproepen om de noodhulpactiviteiten in Gaza te steunen.

De noodhulporganisaties grijpen het tijdelijk staakt-het-vuren aan om de acties op te drijven, die sinds het begin van de crisis aan gang waren, maar de middelen ontbreken om aan de immense noden het hoofd te bieden. 485.000 mensen hebben voedselhulp nodig en anderhalf miljoen inwoners van Gaza hebben weinig of geen toegang tot drinkbaar water.

Op de derde en laatste dag van het tijdelijk staakt-het-vuren in Gaza, neemt de humanitaire balans dramatische proporties aan. Naast de 1.354 doden onder de Palestijnse burgers, zijn 200.000 mensen vandaag dakloos geworden. 485.000 burgers hebben dringend nood aan voedselhulp. Anderhalf miljoen inwoners van Gaza hebben geen toegang meer tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Er werden 24 gezondheidscentra vernield en de toevoer en voorraad van medicatie staan op hun laagste peil. De ziekenhuizen kunnen de enorme noden van de bevolking niet meer beantwoorden, na zeven jaar blokkade en een maand lang conflict.

De voorbije weken bleven, ondanks de precaire veiligheidssituatie, Unicef, Oxfam, Handicap International, Dokters van de Wereld en Caritas International en hun partners de hulp aan de bevolking van Gaza verderzetten. Het staakt-het-vuren liet aan hulpverleners en bevolking toe om zich te verplaatsen en aan de teams ter plaatse om hun activiteiten op te drijven, zonder daarbij hun leven te riskeren. Het is belangrijk dat de toegang tot humanitaire hulp veder verzekerd blijft en dat de hulp meer mensen kan bereiken.

“Zonder de onmiddellijke mobilisatie van mensen en middelen, zal de humanitaire catastrofe alleen maar verergeren”, zegt Erik Todts, directeur van het Belgische Consortium voor noodhulpsituaties. “Massale hulp is zéér dringend nodig om de humanitaire acties verder te zetten en uit te breiden. De solidariteit kan echt het verschil maken.”

Giften zijn welkom op volgende rekeningnummers (met vermelding ‘Gaza’)

Caritas International BE88 0000 0000 4141
Dokters van de Wereld BE26 0000 0000 2929
Handicap International BE80 0000 0000 7777
Oxfam-Solidariteit BE37 0000 0000 2828
UNICEF België BE31 0000 0000 5555

 

Gelieve voor de crisis in Gaza geen gift te doen op rekeningnummer 12-12 (voorbehouden voor hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië).

Het oorlogsgeweld gaat onverminderd door en de crisis in Gaza blijft verergeren. De humanitaire situatie is kritiek. Driekwart van de doden en gewonden zijn burgers, waaronder veel vrouwen en kinderen. Gedurende de voorbije dagen werd elk uur gemiddeld één kind gedood in Gaza. De ziekenhuizen hebben het moeilijk om het hoofd te bieden aan de stijgende toevloed van gewonden.

De internationale humanitaire organisaties leveren hulp, vaak in moeilijke omstandigheden.

De organisaties die lid zijn van Consortium 12-12 zijn allen actief betrokken bij de noodhulp in Gaza en doen een beroep op de solidariteit van de bevolking om hun acties verder te zetten of te versterken.

Hierna volgt een overzichtje.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel