Actueel

Terwijl Handicap International haar teams in de Filipijnen versterkt met twee urgentieteams, stuurt de organisatie ook extra urgentiekits en pompen die tot 300 liter water per uur kunnen zuiveren.

In de loop van deze maandagavond 18 november ging de teller van de actie Haiyan 21-21 naar de 1,5 miljoen euro. Dit betekent meer dan een verdubbeling tgo. het bedrag van vorige vrijdag.

In totaal zijn meer dan 5 miljoen kinderen getroffen, waarvan 789.000 ontheemd zijn.

Kinderen worden steeds meer en meer kwetsbaar voor watergerelateerde ziekten.

De eerste reacties van de Belgische bevolking op de oproep "Haiyan 21-21" voor steun aan de slachtoffers van de tyfoon in de Filipijnen, zijn bemoedigend : vandaag, vrijdag 15 novepber, staat 650.000 € op rekening BE17 0000 0000 2121.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel