Actueel

De teller van de gezamenlijke oproep ‘Haiyan 21-21’ staat na het weekend op 4,5 miljoen euro.
Nu het aantal giften stilaan afneemt, zullen de honderd gekende benefietacties tijdens de komende dagen en weken moeten helpen om het minimumbudget van 6 miljoen euro te bereiken.

Voedsel, water, onderdak, gezondheidszorg en bescherming zijn nog steeds de grootste noden voor de naar schatting 5 miljoen kinderen in de regio’s die het hardst getroffen werd door Tyfoon Haiyan.

De tyfoon Haiyan, die op 8 november 2013 over de Filippijnen raasde, was één van de ergste orkanen ooit geregistreerd. Meer dan 11 miljoen Filipino’s, waarvan 40% kinderen, zijn getroffen door de storm. De behoeften aan noodhulp in de getroffen gebieden zijn enorm. Pro League+, de sociale pijler van de Pro League, besliste daarom om Haiyan 2121, het Belgische consortium voor noodhulp, te steunen met een donatie van 10.000 euro.

Sinds 8 november, de dag waarop de tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde, heeft Caritas Filipijnen (NASSA) met de hulp van heel wat vrijwilligers voedsel, water en dekens verdeeld via zijn sociale centra in 13 getroffen bisdommen. Kerken, scholen en andere gebouwen hebben slachtoffers onderdak geboden. Meer dan 350.000 mensen kregen voedselpakketten.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel