Actueel

De voorbije 12 maanden zijn bijna 2 miljoen Syrische burgers de oorlog in hun land ontvlucht. Officieel zijn er nu 2.250.000, in werkelijkheid wellicht 3 miljoen, want veel vluchtelingen laten zich niet registreren. In Syrië zelf zijn bijna 7 miljoen mensen in nood.

Het totale budget voor noodhulp in 2013 in Syrië en de buurlanden, werd door de Verenigde Naties geschat op 3.2 miljard euro, waarvan amper tweederden zijn toegezegd door de internationale gemeenschap.

Intussen staat de teller van de oproep "Leven redden - Syrië 12-12" lichtjes boven de 3,2 miljoen euro, dit is 400.000 € meer dan voor de verwoestende tyfoon Haiyan toesloeg op de Filipijnen. De campagne van het Consortium 12-12 ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Syrië, staat weliswaar op een laag pitje, maar wordt toch verlengd tot eind 2014.

Onze oproep "Doorbreek de onverschiligheid" trok honderden schenkers aan tijdens de voorbije weken, tegelijk met de actie Haiyan 21-21. Een aantal mensen deed bewust een dubbele gift, één voor Haiyanslachtoffers, één voor de Syrische vluchtelingen.

Met 6.626,50 € op de teller werden de acties Tombola voor Syrië op Facebook afgesloten ! Fantastisch, dat een te klein jurkje heeft kunnen leiden tot zoveel tombola's en dat het concept ook wordt overgenomen voor Haiyan 21-21 !

Ruim drie weken na de verwoestende doortocht van tyfoon Haiyan op de Filipijnen, maken de hulporganisaties een nieuwe balans op. De prioriteiten blijven gericht op dringende noodhulp, maar een langzame terugkeer naar normalisering en wederopbouw ligt in het verschiet.

De leerlingen van de kleuter- en lagere school Triangel in Booischot (Heist-op-den-Berg) voerden actie voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Na het optellen van de bijdragen van alle klassen, bleek dat in totaal 910,01 € was samengebracht.

De teller van de gezamenlijke oproep ‘Haiyan 21-21’ staat na het weekend op 4,5 miljoen euro.
Nu het aantal giften stilaan afneemt, zullen de honderd gekende benefietacties tijdens de komende dagen en weken moeten helpen om het minimumbudget van 6 miljoen euro te bereiken.

IBAN: BE19 0000 0000 1212 | BIC: BPOT BE B1 | Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw | Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel