menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Meer info

Nieuws

Haïti: Leden van Consortium 12-12 aan zijde van slachtoffers van orkaan Matthew
16/10/2016

Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België, de zes organisaties die deel uitmaken van Consortium 12-12, zijn sedert vele jaren aanwezig in Haïti en zijn actief in de hulp aan de slachtoffers van de orkaan Matthew.

Op 4 oktober jongstleden werd het Zuidwesten van Haïti zeer zwaar getroffen door de orkaan Matthew, de krachtigste sedert tien jaar in de Caraïben. De laatste officiële cijfers spreken van 473 doden, 339 gekwetsten en 75 vermisten. Maar daarbovenop is de materiële schade bijzonder hoog, de orkaan nam alles mee op zijn doortocht, verwoestte duizenden woningen, vernielde gezondheids- en onderwijsinfrastructuren, oogsten en vee. Volgens de VN-organisatie OCHA, hebben 1,4 miljoen mensen dringende hulp nodig, waaronder 592.581 kinderen.

Er is de directe schade en er is de vrees voor een nieuwe opstoot van cholera, die Haïti in 2010 heeft overvallen. De zware overstromingen, stagnerend water, een schrijnend gebrek aan drinkbaar water en de vernieling van de infrastructuren, verhogen de risico’s op een uitbreiding van de epidemie.

Ook de dreiging van hongersnood hangt in de lucht. Alle gewassen en aanplantingen, vee en visserij hebben allemaal zware schade opgelopen, wat binnen afzienbare tijd tot een ernstige voedselcrisis kan leiden.

De leden van Consortium 12-12 waren ter plaatse voor de ramp en zijn sindsdien direct betrokken bij de hulpverlening, zoveel mogelijk in samenwerking met de plaatselijke overheden.

Caritas International
In nauwe samenwerking met plaatselijke overheden, basisgemeenschappen en parochies, heeft het Caritas-netwerk al aan 2.700 families hulp geboden. Er werden vooral voedsel en hygiëne-kits verdeeld. De bevolking wordt gesensibiliseerd rond preventie van besmettelijke zieken, met name cholera. Na deze eerste noodhulp, zal Caritas een programma op de langere termijn opzetten.

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld heeft zes mobiele medisch-logistieke eenheden opgezet en voerde medisch materiaal en bijkomende medicijnen aan, bestemd voor cholerapatiënten en voor de preventie. Dokters van de Wereld steunt de diensten van het Ministerie van Gezondheid in de meest getroffen zones.

Handicap International
Handicap International neemt een groot aantal gekwetsten ten laste, om te vermijden dat hun letsels fataal aflopen. Aan families die alles verloren hebben, verdeelt Handicap International kits om noodherstellingen aan de woning uit te voeren, alsook keukenmateriaal. Tabletten voor waterzuivering moeten helpen beletten dat epidemies uitbreken.

Oxfam Solidariteit
Oxfam spitst zich bij de hulpverlening toe op verbetering van hygiëne en sanitaire voorzieningen, onder meer door verspreiding van waterzuiveringstabletten, om diarree en cholera te vermijden. In een volgende fase zal Oxfam zich richten op voedselveiligheid en de strijd tegen ondervoeding.

Plan België
Plan heeft 1.500 dringende hulp- en hygiënekits aan 1.252 families gegeven om ondervoeding en ziekten te vermijden. Plan heeft eveneens kindvriendelijke ruimtes opgezet waar kinderen psychologische begeleiding kunnen krijgen. Er wordt educatief materiaal verdeeld voor de zwaar getroffen scholen.

UNICEF België
Om de verspreiding van cholera, vooral onder kinderen, te vermijden, concentreert UNICEF de hulp op de toegang tot drinkbaar water en betere sanitaire voorzieningen en op verdeling van waterzuiveringstabletten en de plaatsing van latrines en watercontainers . Educatieve kits voor kinderen en medische apparatuur wordt aangevoerd.

Klik door naar de website van de humanitaire organisaties. Giften (vermelding “Haïti/Matthew”) zijn welkom direct op hun specifiek rekeningnummer:

Caritas International BE88 0000 0000 4141
Dokters van de Wereld BE26 0000 0000 2929
Handicap International BE80 0000 0000 7777
Oxfam-Solidariteit BE37 0000 0000 2828
Plan België BE84 0000 0001 5659
UNICEF België BE31 0000 0000 5555